info@ibero-casa.com tel. +420 777 044 796

JAK KOUPĚ NEMOVITOSTI PROBÍHÁ?

Španělsko je velmi otevřenou a investorům ze zahraničí nakloněnou zemí. Nemovitost si zde můžete pořídit za stejných podmínek jako Španělé. Celý proces vyžaduje úvodní konzultace a zpravidla dvě Vaše cesty do Španělska – jednu na prohlídku nemovitosti a druhou na její převzetí.

Pokud to klient upřednostňuje, jsme schopni koupi nemovitosti zařídit i na dálku na základě plné moci. 

Notaría

1 - vÝBĚR NEMOVITOSTI

Během první cesty si prohlédnete námi vytipované a Vámi vybrané nemovitosti a pokud se Vám některá z nich bude skutečně líbit, můžete přistoupit k samotnému procesu koupě nemovitosti, který začíná Vaší nabídkou prodávající straně. 

2 - REZERVACE

Pokud je Vaše nabídka akceptována, uzavírá se rezervační smlouva a skládá se první část rezervačního poplatku, zpravidla ve výši 2 - 3 tis. EUR, který garantuje stažení nemovitosti z veřejné nabídky realitní kanceláře a rezervaci pro Vás. 

3 - NIE

Jestli ve Španělsku kupujete svou první nemovitost, je zapotřebí zřídit si tzv. "identifikační číslo cizince, neboli NIE (Número de Identificación de Extranjeros). Toto Vám pomůžeme zajistit buď na Španělském velvyslanectví v Praze nebo Bratislavě nebo na cizinecké policii v místě nákupu Vámi vybrané nemovitosti. Získání NIE je důležitým bodem v celém nákupním procesu, protože je nutné např. pro otevření účtu v místní bance, k přepisu vody, elektřiny, placení daně z nemovitosti apod.

5 - PŘEVOD PROSTŘEDKŮ

Do 14 dnů od složení rezervačního poplatku zájemce o nemovitost převede na svůj bankovní účet ve Španělsku finanční prostředky na zbytek kupní ceny a místní realitní kanceláři pošle zálohu na pokrytí nákladů na právní servis, převod energií a ostatní administrativní úkony. 

4 - BANKOVNÍ ÚČET

Dalším nutným krokem je otevření účtu ve španělské bance. Doporučujeme banky CAIXA, BBVA, Banco Santander nebo Banco Sabadell, které mají nejhustší síť poboček. 

6 - KUPNÍ SMLOUVA

Následuje ověření právní bezzávadnosti nemovitosti a Vaše druhá cesta do Španělska za účelem podpisu kupní smlouvy u notáře (Escritura). Ve stejný okamžik kupující předává prodávajícímu bankovní šek nebo zadává pokyn k bankovnímu převodu a dostává kopii návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Od notáře odcházíte s klíči a dočasným dokladem o nabytí vlastnictví. 

Vítejte ve Španělsku! 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-THX592FRX9'); .